mercredi, mars 08, 2006

Yan Ali yaden yedda

Yedda yan yaden.
Ali Farka Toure
yan uxatar azentar g uzawan n tefriqt d tanezruft. Yemmut g tadart nes g Mali dart yan imenghi agezzaf d tmadunt.Ali ilulad g Kanau iqqimen degs yessker takat d imurig nes allig yuley ig itri g igenwan n uzawan amaadlan. Essennt kul medden s isnagaren nes d id ifilun n Blues. Ali ayd asen yennan : “ uridd ghas g yan imi ag thellaw tamimy" . Lligh d da isawal xef Toumani Dyabet, amedyaz d ugriot axatar yanna “ Toumani iga anazur s tidt” amid is netta iga ghas yan umezzan. Ali yannsem wida yessken Blues ur essinen mayd iga neck essnegh tiqsisin, amezruy tamitlojit n unarat eddegh.

Ali yessufeghd aseggwas eddegh album nes G ul n wayyur ( In the Heart of the Moon) yamez ghifs digh yan ugafay seg Gramy Awards.
Imec elligh iga asaru i ugdud n uzawan anzezruf g Mali 2003. netta d Oumou Sangare, d Inariwen d Blackfire, yerzemd ihellalen i wiyyad ad digh sefden imeccehcuten i ijwawaden n tnezraf ad nisil.

Ali ad teswunfud g umalu n ubda.

imik n izawan imeggura seg G ul n wayyur

Aucun commentaire: